Sinds augustus 2019 staat het fanfare-orkest onder leiding van Lieuwe de Jong.

Lieuwe heeft zijn sporen al verdiend in het HaFaBra-wereldje als dirigent van o.a. het Noord Hollands Jeugd Fanfare Orkest (NHJFO), Fanfare Irene uit Grootebroek, muziekvereniging Concordia uit Joure, Fanfare West-Friesia uit Twisk. Ook doet hij regelmatig met een projectorkest mee aan de Rasteder Musiktagen, tijdens de laatste editie voor Corona behaalde dit orkest maar liefst 92.58 punten! Leuk is te vermelden dat er 8 muzikanten van muziekvereniging Excelsior meespeelden!

In ’t kort heeft zijn leven altijd in het teken gestaan van de muziek, ware het niet dat hij tussentijds een opleiding Manegement en Marketing Vrije Tijd en Toerisme heeft gedaan. Muziek bleef echter trekken dus heeft hij aan het conservatorium van Hilversum HaFa directie gestudeerd, met piano, bastuba en bastrombone als bijvakken.