Artikelen

Sinds eind 2013 heeft Excelsior een opstaporkest.

Hierin leren kinderen, die ongeveer een half jaar tot een jaar les hebben, samen muziek te maken, want uiteindelijk is samenspelen het leukst van muziek maken!

Bijkomend voordeel is dat ze zo ook andere leerlingen leren kennen en er al snel een saamhorigheidsgevoel ontstaat.

Na ongeveer 1,5 jaar, als de kinderen toe zijn aan een nieuwe uitdaging, kunnen ze meedoen in het opleidingsorkest.

Het opstaporkest staat onder leiding van Rob van der Sterren en repeteert op donderdagavond van 18.30 tot 19.00 uur

DESIGN BY WEB-KOMP